Život a dílo


Narodila se v r. 1947 v Praze, po maturitě na gymnáziu zaměřeném na
matematiku a fyziku vystudovala Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském
Hradišti, obor návrhářství užitkové a dekorační keramiky.


Proslavila se svými originálními nástěnnými a závěsnými vázami, svícny a soupravami
zajímavých tvarů. Její keramická díla poutají  především ladností tvaru, elegantní
barevností a nápaditým spojením funkčnosti s fantazií.


Další tvůrčí etapou autorky byly keramické kachle plné poetických příběhů a výjevů z
historie, plastiky a rozměrné mozaiky.


V obrazech najdete pohádky, poezii, biblická podobenství, mytologii, snové krajiny,
zvířata i něhu běžného života.


Od 90. let rozšířila svou tvorbu o oblast malířskou. Obrazy jí nabídly další prostor k
sebevyjádření i k jiné výrazové a tématické paletě. Plátno ale bylo pro autorku
hluché, nemělo živost. Touha po plasticitě ji přivedla k vytvoření vlastního
strukturovaného podkladu, na kterém využívá kombinované olejové a voskové
techniky. Barvy a lazury nanáší štětci, ale i prsty a dlaněmi. Vnímá tak energii, která
vychází z jejích rukou a vdechuje obrazům život.


Autorka uspořádala na sedmdesát úspěšných výstav jak v Česku, tak i v zahraničí, např. v Německu, Francii, Maďarsku, Holandsku, Rakousku, Itálii, USA a Japonsku.


Navrhla oltář pro kostel sv. Františka z Assisi v sicilské Messině na Sicílii, který ještě čeká na své dokončení.


Ilustrovala knihu Ladislav Krček – Každý po svém trní a vytvořila titulní stranu knihy Soul Search – v ČR vyšlo v roce 1992 s názvem Objevte své minulé životy.


Pravidelně věnuje svá díla do charitativních aukcí, například pro Klub přátel dětí z dětských domovů nebo Projekt Šance – Umělci dětem ulice.


Keramika a obrazy Evy Jandejskové se objevují v mnoha tuzemských i zahraničních soukromých sbírkách. Jedno z jejích děl je ve vlastnictví britské královské rodiny.


„Ve Vašich dílech je snovost i duchovnost, abstrakce i reálnost věcí, někde jen tušená,
ale hluboce poznaná. Hlasy jakoby odjinud, ale skládají se do tohoto světa a člověk je
přijímá, jsou hned jeho,“napsal v dopise Evě Jandejskové hudební skladatel Ilja Hurník
v roce 1997, když zhlédl její výstavu na  pražské Portheimce.“

NEWSLETTER